mr. J. van de Riet (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 030 - 785 2537)

Appartementsrecht en wijzigen van de splitsingsakte

 Op het gebied van appartementsrecht zijn onderwerpen als splitsingsakte, huishoudelijk reglement, nietige of vernietigbare besluiten belangrijke onderwerpen. Van de Riet Advocaten beschikt over een gedegen kennis op dit gebied.

Wijziging splitsingsakte

Vaak leeft de wens om een splitsingsakte te wijzigen, met name wanneer bepaalde kosten op basis van breukdelen of juist voor gelijke delen als onrechtvaardig worden beschouwd. Bij een dergelijke wijziging komt heel wat kijken. In elke akte is opgenomen dat de eigenaars verplicht zijn om bij te dragen in de schulden en kosten die voor rekening van de gezamenlijke eigenaars komen. Deze bijdrage wordt meestal vastgesteld op basis van breukdelen. De breukdelen worden vastgesteld op basis van de vierkante meters van de appartementen en soms ook parkeerplaatsen. Ten aanzien van bepaalde kostensoorten is het logisch en redelijk dat deze op basis van breukdelen worden omgeslagen en ten aanzien van bepaalde kostensoorten is het logisch en redelijk dat deze worden omgeslagen op basis van gelijke delen. Daarnaast wordt onderscheid gemaakt in eigenaren van de appartementen en soms ook eigenaren van parkeerplaatsen, aangezien deze laatste categorie uit de aard der zaak minder gebruik maakt van gemeenschappelijke zaken.

Nietig of vernietigbaar besluit

In beginsel is conform artikel 5:139 BW lid 1 de medewerking nodig van alle appartementseigenaars. Ingevolge het tweede lid van voornoemd artikel, kan de wijziging ook met medewerking van het bestuur geschieden wanneer het tot de wijziging strekkende besluit is genomen in de vergadering van eigenaars met een meerderheid van ten minste vier/vijfde van het aantal stemmen dat aan de appartementseigenaars toekomt of met een zodanige grotere meerderheid als in de akte van splitsing is bepaald. Wanneer niet iedereen wil meewerken aan een wijziging kan de situatie zich voordoen dat een appartementseigenaar een besluit wil vernietigen. Voldaan moet dan worden aan het vereiste van artikel 5:140b BW, waarin is bepaald dat het besluit slechts vernietigd kan worden wanneer een eigenaar schade lijdt en hem geen redelijke schadeloosstelling is aangeboden. Zekerheid voor de betaling van de redelijke schadeloosstelling behoeft niet te worden aangeboden, wanneer een eventuele aangeboden schadeloosstelling is verwerkt in een (doorlopende) korting op de betalingsverplichting, waarbij de korting uit de gewone exploitatie kan worden gefinancierd (rechtbank Noord-Nederland d.d. 28 januari 2015 (VvE Sans Souci; zaaknummer: C/14/150070; niet gepubliceerd).   

Van de Riet Advocaten
Laan van Chartroise 168
3552 EZ UTRECHT

Tel. +31 (0) 30 - 785 2537
Fax. +31 (0) 30 - 785 2572 

info@rietvast.nl
www.rietvast.nl
Kamer van Koophandel: 80171508


Wij houden het nieuws natuurlijk in de gaten en selecteren regelmatig onderwerpen waarvan wij denken dat die voor onze branche relevant zijn. Dit doen we in onze rubriek "Blik op dossiers".

Blijf op de hoogte en volg onze artikelen op de website, maar ook op de sociale kanalen.

Contact ons

Al bijna 25 jaar ervaring in deskundig juridisch advies

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij betrekken u graag bij ons werk! Hieronder schrijft u zich in voor de digitale nieuwsbrief van Van de Riet Advocaten.

Locatie

Laan van Chartroise 168
3552 EZ UTRECHT

Phone: +31 (0) 30 - 785 2537
Fax. +31 (0) 30 - 785 2572

Email: info@rietvast.nl
Internet: www.rietvast.nl
Kamer van Koophandel: 80171508

 

Copyrights 2021 HUN. All right reserved; Design by www.hun.nl webdevelopment